slovenščina       angleščina
etikete

Oblikovanje nove blagovne znamke Zdravc®

Logo Zdravc

Razmišljanje:
Zdravc je kratek in prijeten naziv za sveže mleko s slovenskih kmetij.
Zveni prijateljsko in spodbudno.
Je stanje, ki naj bi nas vedno spremljalo. Naziv, ki ga sprejmemo kot nekaj najbolj samoumevnega,
brez dodatnega pojasnjevanja in razlaganja. Sopomen je tudi človeku prijazno okolje in human ter skrben odnos do živali.

mleko

S celovito vizuelno podobo svojega proizvoda se proizvajalec predstavlja na tržišču. Z vidnimi elementi, to je imenom, logotipom, tipografijo, ilustracijo, fotografijo, barvnim sistemom ustvarjamo simbolni pomen, ki odraža vrednostni odnos do družbe, kulture, narave... S to simbolno identiteto se izraža poslanstvo proizvajalca in njegova hotenja ter oblikuje sporočilo v tržnem okolju.

Embalaža in predvsem etiketa torej ustvarja podobo o proizvajalcu in njegovem proizvodu, njena vizuelna privlačnost spodbuja pozornost in komunicira z okoljem. Etiketa mora biti enkratna in neponovljiva, imeti mora svoj nezamenljivi značaj. Je neke vrste oglas na polici v trgovini, ki pomaga izdelku pri njegovi uveljavitvi na tržišču. Etiketa torej opravlja najbolj raznovrstne naloge od identificiranja izdelka, posredovanja imidža, ustvarjanja vzdušja do povsem tehničnega informiranja z navodili o uporabi in podatki o izpolnjevanju ustreznih predpisov.