etikete

Oblikovanje logotipa nove blagovne znamke natureta in celostne podobe etiket ETA, živilska industrija, d.d.

Logo Natureta

Razmišljanje:
Natureta združuje sodobnost s tradicijo
Sodobna proizvodnja upošteva soodvisnosti in odgovorno ravna z naravnim okoljem ter ga ne uničuje s svojimi posegi, zato proizvodnja temelji na sožitju z naravo.

Pomaranca

S celovito vizuelno podobo svojega proizvoda se proizvajalec predstavlja na tržišču. Z vidnimi elementi, to je imenom, logotipom, tipografijo, ilustracijo, fotografijo, barvnim sistemom ustvarjamo simbolni pomen, ki odraža vrednostni odnos do družbe, kulture, narave... S to simbolno identiteto se izraža poslanstvo proizvajalca in njegova hotenja ter oblikuje sporočilo v tržnem okolju.

Embalaža in predvsem etiketa torej ustvarja podobo o proizvajalcu in njegovem proizvodu, njena vizuelna privlačnost spodbuja pozornost in komunicira z okoljem. Etiketa mora biti enkratna in neponovljiva, imeti mora svoj nezamenljivi značaj. Je neke vrste oglas na polici v trgovini, ki pomaga izdelku pri njegovi uveljavitvi na tržišču. Etiketa torej opravlja najbolj raznovrstne naloge od identificiranja izdelka, posredovanja imidža, ustvarjanja vzdušja do povsem tehničnega informiranja z navodili o uporabi in podatki o izpolnjevanju ustreznih predpisov.